KE grozi Polsce i Węgrom postępowaniami w sprawie uchodźców

16 Maja 2017

Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Mówił o tym w Strasburgu komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos (fot.). Chodzi o uciekinierów, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Decyzja o przyjęciu 120 tysięcy osób zapadła we wrześniu 2015 roku. Przez półtora roku przesiedlono nieco ponad 18 tysięcy osób. Komisarz do spraw migracji powiedział, że tempo przyjmowania uchodźców przez unijne kraje jest niewystarczające. - Większość krajów czyni wysiłki w duchu europejskim duchu, inne nie wykazują się solidarnością. Dlatego wzywam Polskę i Węgry, które nie przyjęły żadnej osoby, by zaczęły to robić natychmiast - dodał unijny komisarz. Dimitris Awramopulos powiedział, że jeśli władze w Warszawie i Budapeszcie zignorują apel, grożą im pozwy w unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Komisarz dał Polsce i Węgrom czas do przyszłego miesiąca. - Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte, Komisja nie zawaha się rozpocząć postępowania o naruszenie unijnego prawa - powiedział unijny komisarz. Bruksela co miesiąc publikuje raporty na temat postępów w przyjmowaniu uchodźców przez unijne kraje i za każdym razem wywiera presję na europejskie rządy. Z jej zestawień wynika, że bliskie wypełnienia wszystkich zobowiązań są tylko Malta i Finlandia. Z kolei Polska i Węgry za każdym razem, kiedy Komisja apeluje o przyjmowanie uchodźców, mówią, że w ramach europejskiej solidarności w kryzysie migracyjnym pomagają inaczej - biorą udział w ochronie zewnętrznych granic Unii i przekazują pomoc finansową państwom, które zmagają się z presją migracyjną. 

Dodaj komentarz

Powrót