CBOS: "Czy młodzi Polacy są prawicowi?"

10 Sierpnia 2017

Odsetek młodzieży w wieku od 18 do 24 lat deklarującej się jako prawicowa wynosi obecnie 26 procent - wynika z sondażu "Czy młodzi Polacy są prawicowi?" przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Największy odsetek młodzieży w wieku 18-24 lata deklarującej się jako prawicowa odnotowano w roku 2015, było to 32 procent. W kolejnych dwunastu miesiącach identyfikacja z prawą stroną sceny politycznej wśród najmłodszych spadła, do 27 procent. Zbliżony poziom utrzymał się w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2017. W tym okresie poglądy prawicowe deklarowało średnio 26 procent osób w wieku od 18 do 24 lat. Według CBOS poglądy prawicowe nadal przeważają nad lewicowymi, ale najmłodsi spośród przebadanych nie wyróżniają się pod tym względem spośród ogółu Polaków. Respondenci w wieku od 18 do 24 lat rzadziej niż starsi deklarują poglądy prawicowe. Podobnie sytuacja wygląda z osobami o lewicowych poglądach. CBOS podaje także, że najmłodsi spośród przebadanych są mniej zdecydowani w swoich poglądach niż starsi. Rzadziej wybierają skrajne poglądy. Dotyczy zarówno tych zarówno tych prawicowych, jak i lewicowych.

Dodaj komentarz

Powrót