Zgromadzenie Parlamentarne RE przyjęło rezolucję dotyczącą praworządności

11 Października 2017

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie praworządności w niektórych krajach Starego Kontynentu. Dotyczy ona Polski, Bułgarii, Rumunii. Mołdawii i Turcji. W rezolucji wezwano te kraje do pełnego wdrożenia praworządności. W opublikowanym dokumencie wezwano polskie władze, aby wstrzymały działania, które mogą zagrozić rządom prawa, w szczególności niezawisłości sądów, oraz działania wobec Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyboru jej członków. W rezolucji zaapelowano też do polskich władz, aby przeprowadzana w kraju reforma sądownictwa była zgodna z normami Rady Europy w zakresie praworządności, demokracji i praw człowieka - w kontekście wprowadzenia przepisów, które mają zakończyć kadencję sędziów KRS oraz pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W dokumencie znalazły się także zalecenia współpracy z Komisją Wenecką oraz realizacji jej postanowień, szczególnie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie zwróciło się też do Komisji Weneckiej o opinię między innymi w sprawie przedstawionych przez prezydenta projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Rady Sądownictwa. Wniosek o przyjęcie rezolucji złożył wiceszef komisji prawnej i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Bernd Fabritius.

Dodaj komentarz

Powrót