77. rocznica zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy gen. Władysława Andersa

18 maja 2021

Dziś, w 77 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez II Korpus gen. Władysława Andersa, na polskim cmentarzu wojskowym na wzgórzu odbyły się uroczystości z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Obecna była ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech Anna Maria Anders. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. „Stoimy na niezwykłym miejscu. Na majestatycznej górze zasłanej białymi krzyżami na mogiłach tych, którzy tu polegli za naszą i waszą wolność”. Po mszy przemawiał minister Błaszczak. „Dziś spotykamy się w miejscu świętym, zroszonym krwią żołnierzy wojska polskiego. Ten skrawek ziemi włoskiej jest bliski sercu każdego polskiego żołnierza i każdego Polaka”. Zarówno kardynał Dziwisz jak i minister Błaszczak, przypomnieli, że dziś przypada 101. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego pokolenie, w tym jego koledzy, brali udział w walkach o Monte Cassino. Ambasador Anna Maria Anders w swoim wystąpieniu prosiła o modlitwy za poległych i weteranów.

PARTNERZY