9 stycznia przed białoruskim sądem rozpocznie się rozprawa Andrzeja Poczobuta

28 grudnia 2022

Władze Białorusi poinformowały, że sąd nad Andrzejem Poczobutem rozpocznie się 9 stycznia. Dziennikarz i działacz Związku Polaków Białorusi Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu ubiegłego roku. Sąd w jego sprawie miał odbyć się w listopadzie, ale został odłożony. Za kratami znacznie pogorszył się stan jego zdrowia. Tym nie mniej Andrzej Poczobut odmówił zwrócenia się do reżimu Aleksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie, co oznaczałoby przyznanie się do nieistniejącej „winy”. Jest oskarżany o rzekome „podsycanie wrogości narodowej” za artykuł o inwazji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. KGB wpisał go na listę osób „uprawiających działalność terrorystyczną”. W całej Polsce regularnie odbywają się akcje protestacyjne z żądaniem uwolnienia więźnia sumienia Andrzeja Poczobuta.

PARTNERZY