Ambasadorowie krajów UE jednomyślnie przekazali polski KPO do zatwierdzenia przez ministrów finansów

15 czerwca 2022

Ambasadorowie unijnych krajów jednomyślnie przekazali polski KPO do zatwierdzenia przez ministrów finansów państw członkowskich. Akceptacja polskiego planu przez ministrów nastąpi w piątek w Luksemburgu.

Polska wnioskuje z unijnego Funduszu Odbudowy o 35 miliardów euro, z czego prawie 24 miliardy to bezzwrotne dotacje, reszta to niskooprocentowane pożyczki. Ambasadorowie żadnych zastrzeżeń nie zgłaszali, ale nie z nieoficjalnych informacji wynika, że na piątkowym spotkaniu ministerialnym kilka krajów chce dołączyć deklarację do decyzji o akceptacji polskiego KPO. Ma się w niej znaleźć apel o wnikliwą ocenę wypełnienia przez Polskę warunków wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, czyli tak zwanych kamieni milowych. Ale ogólna ocena polskiego KPO – jak mówią dyplomaci – jest bardzo dobra.
Plan zawiera 49 reform, 53 inwestycje i 283 kamienie milowe oraz wyznaczone cele. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że na spotkaniu ambasadorów przedstawiciel Polski Andrzej Sadoś podkreślał, że 43 procent wszystkich pieniędzy trafi na zieloną transformację i że kluczowe inwestycje dotyczą dekarbonizacji, morskich i lądowych systemów energetyki wiatrowej, technologii wodorowych i zastosowaniu tych procesów w gospodarce oraz elektromobilności. Ponad jedna piąta unijnych funduszy trafi na transformację cyfrową. Ambasador Polski przy Unii powiedział, że mają one zwiększyć innowacyjność firm, zlikwidować bariery administracyjne, doprowadzić do rozwoju e-usług publicznych i pomóc we wdrażaniu szerokich sieci szerokopasmowych. Andrzej Sadoś poinformował, że w KPO jest także pakiet reform społecznych przewidujących zwiększenie odporności rynku pracy na kryzysy, rozszerzenie opieki nad dziećmi, modernizację szkolenia zawodowego oraz aktywizację zawodową osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Pieniądze z KPO mają też wspierać integracje ukraińskich uchodźców na rynku pracy.

PARTNERZY