Amerykanie nałożyli sankcje na 25 Białorusinów

17 stycznia 2023

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje wizowe na 25 przedstawicieli władz Białorusi za podważanie demokracji poprzez politycznie procesy liderów opozycji i aktywistów. Poinformował o tym w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

„Reżim Łukaszenki nadal represjonuje naród białoruski, m. in. poprzez umotywowany politycznie, zaoczny proces liderki opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanouskiej i innych działaczy demokratycznych pod bezpodstawnymi zarzutami” – oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken dodał, że sankcje wizowe obejmują także członków Zgromadzenia Narodowego Białorusi za ich rolę w uchwaleniu przepisów zezwalających na karę śmierci dla osób skazanych za rzekome usiłowanie dokonania aktu terrorystycznego. „Zarzut ten jest wykorzystywany do represjonowania i zastraszania opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego” – ocenił sekretarz stanu USA. Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 roku Stany Zjednoczone nałożyły restrykcje wizowe na 322 osoby za podważanie demokracji na Białorusi. Blinken zapowiedział, że USA nadal będą wykorzystywać wszelkie narzędzia aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy stoją „na drodze demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego”.

PARTNERZY