Amerykanie za restrykcyjną polityką wobec nielegalnych imigrantów

22 czerwca 2021

Większość Amerykanów opowiada się za bardziej restrykcyjną polityka imigracyjną i ograniczeniem napływu nielegalnych imigrantów. Tak wynika z najnowszego sondażu Uniwersytetu Harvarda oraz ośrodka badawczego Harris.

 

W pierwszych miesiącach urzędowania Joe Biden anulował część rozporządzeń wprowadzonych przez Donalda Trumpa. Są wśród nich nakaz pozostania w Meksyku osób ubiegających się o azyl w USA do czasu wydania decyzji w ich sprawie, zakaz imigracji z kilku krajów muzułmańskich oraz rozdzielania dzieci od rodziców przez służby imigracyjne. Większość Amerykanów jest jednak przeciwna znoszeniu restrykcji. W sondażu Uniwersytetu Harvarda i ośrodka Harris 64 procent ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem dodatkowych restrykcji utrudniających napływ nielegalnych imigrantów. 36 procent było przeciwnego zdania. Ponad dwie trzecie badanych wyraziło przekonanie, że nielegalni imigranci zatrzymani na południowej granicy powinni być odsyłani do Meksyku; jedna trzecia opowiedziała się za umożliwieniem im pozostania w USA i wyznaczenia daty stawienia się przed sądem imigracyjnym. Od października ubiegłego roku na południowej granicy USA zatrzymano 900 tysięcy osób, najwięcej od ponad dekady. 40 procent nielegalnych imigrantów stanowią Meksykanie.

PARTNERZY