Prezydent Andrzej Duda w Rzymie: Rosyjska inwazja na Ukrainę zachwiała bezpieczeństwo żywnościowe

17 października 2022

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska wspiera Ukrainę nie tylko w obronie, ale też w eksporcie jej produkcji rolnej. Polski prezydent wygłosił przemówienie podczas inauguracyjnej sesji po ceremonii otwarcia Światowego Forum Żywności w Rzymie.

Podczas swojego wystąpienia mówił, że na tym polegają nasze wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i dostosowania systemów żywnościowych do potrzeb zrównoważonego rozwoju. „Rosyjskie działania znacznie spotęgowały narastający w świecie kryzys żywnościowy. Rosja uniemożliwiła, a następnie poważnie ograniczyła eksport żywności i produktów rolnych z Ukrainy – jednego z ich najważniejszych światowych producentów” – mówił Andrzej Duda. Prezydent mówił także, że na destrukcyjną aktywność Rosji, tworzenie przez nią kryzysów i uzależnień, Polska odpowiada aktywnością konstruktywną. „Według wstępnych danych od początku wojny do Polski trafiło około milion ton ukraińskiego zboża. Oznacza to co najmniej czterokrotny wzrost wolumenu eksportu ukraińskiego zboża przez cztery główne polskie porty” – podkreślił. Andrzej Duda powiedział także, że agresja Rosji oddala nas od realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – dotyczących pokoju, sprawiedliwości, silnych instytucji, wzrostu gospodarczego i godnej pracy oraz zmniejszenia nierówności, eliminacji głodu i ubóstwa. „Dlatego trzeba pilnie zabiegać o to, by rosyjska agresja jak najszybciej została odparta. Polska pozostanie zaangażowana w wypracowywanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju w świecie. Będziemy zabiegać przy tym o wzrost presji na Rosję, by przestała wywoływać globalne zagrożenia, zakończyła agresję i wycofała się z Ukrainy” – mówił. Prezydent dodał, że tego samego oczekuje od innych krajów. Według Światowego Programu Żywnościowego napaść Rosji na Ukrainę, wspierana także przez władze Białorusi, prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale 345 milionów ludzi w 82 krajach. W jej efekcie liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć o 47 milionów. Światowego Forum Żywności odbywa się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw. Wyżywienia i Rolnictwa FAO.

PARTNERZY