Anna Moskwa: Polska nie może się zgodzić na proponowane przez KE obowiązkowe redukcje zużycia energii elektrycznej

9 września 2022

Największa zgoda unijnych krajów jest w sprawie limitów cenowych na cały importowany do Unii gaz, a nie tylko ten z Rosji, co proponowała Komisja Europejska- poinformowała w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa po nadzwyczajnej unijnej naradzie.

Spotkanie było poświęcone walce z kryzysem energetycznym i działaniom, które doprowadzą do obniżenia wysokich cen energii. Propozycja maksymalnych pułapów cenowych na cały importowany do Unii gaz wywołała sprzeciw Węgier, ale jest zgodna z oczekiwaniami Polski. „Były też dyskusje i próba rozróżnienia na rurociągi i LNG, ale ogólna konkluzja jest taka, że na całość gazu importowanego i to jest to rozwiązanie, które chcielibyśmy zobaczyć w tym ostatecznym pakiecie” – powiedziała minister klimatu i środowiska. Dodała, że Polska nie może się zgodzić na wstępnie proponowane przez Komisję obowiązkowe redukcje zużycia energii elektrycznej. „Jakakolwiek ingerencja w miks energetyczny wymaga jednomyślności. Nie ma mowy o kwalifikowanej większości. To są kompetencje każdego z państw członkowskich” – podkreśliła minister. Powiedziała, że jest wyrazisty podział w tej sprawie w Unii. Za taką obowiązkową redukcją są kraje Północy Europy, pozostała część Unii jest przeciwna. Według minister klimatu i środowiska podobnie podzielone są głosy co do proponowanych podatków czy opłat od nadmiernych zysków firm energetycznych, czy szerzej rozumianego sektora energetycznego i ciepłowniczego. „Opowiedzieliśmy zdecydowanie przeciwko takim rozwiązaniom. Każde państwo ma swoje instrumenty krajowe, zna swoją specyficzną sytuację. Nie wyobrażamy sobie wypracowania uniwersalnego mechanizmu przy tak zróżnicowanym funkcjonowaniu naszej energetyki” – tłumaczyła stanowisko Polski minister Anna Moskwa. Podkreślała, że możliwa jest co najwyżej dyskusja o zestawie zaleceń czy dobrych praktyk. Na podstawie dzisiejszej dyskusji ministerialnej Komisja Europejska przedstawi konkretne propozycje przepisów w przyszłym tygodniu. Mają je zatwierdzić ministrowie energii unijnych krajów na kolejnym, nadzwyczajnym posiedzeniu pod koniec miesiąca.

PARTNERZY