Ariel Reboyras rezygnuje z reelekcji na radnego z 30. okręgu Chicago

14 września 2022

Kolejny chicagowski radny rezygnuje z ubiegania się o reelekcję. Były przewodniczący miejskiej komisji bezpieczeństwa publicznego, radny z 30. okręgu radny Ariel Reboyras  zdecydował się przejśc na polityczną emeryturę. Jest on już ósmym radnym, który wybrał emeryturę zamiast trudnej kampanii reelekcyjnej.  Do tej z Rady Miasta Chicago odeszło  lub ogłosiło taki zamiar już  15 z 50 członków wybranych w 2019 roku. „Dlaczego teraz? Dlaczego nie? Czterdzieści cztery lat w samorządzie miejskim. Chcę spędzić trochę więcej czasu z moją mamą, która jest bardzo chora, a ma 92 lata. Ponadto chce pomóc mojemu bratu” – powiedział 69-letni Reboyras. Dodał, że jest zmęczony ale nie ma pretensji do nikogo z władz miasta, burmistrza czy kogokolwiek. „To jest po prostu właściwy czas dla mnie by odejść” – mówił Reboyras.

PARTNERZY