Burmistrz Chicago, Lori Lightfoot nie będzie musiała zeznawać w sprawie tzw. kodeksu milczenia policji

12 października 2022

Sędzia powiatu Cook zmienił we wtorek decyzję i orzekł, że burmistrz Lori Lightfoot nie będzie musiała zeznawać w procesie wytoczonym Chicago przez funkcjonariusza departamentu miejskiego policji. Sędzia Thomas More Donnelly zarządził w zeszłym miesiącu, że Lightfoot musi odpowiedzieć na pytania dotyczące rzekomego „kodeksu milczenia” w CPD (Chicago Police Department).

Adwokaci miasta złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podczas przesłuchania we wtorek Donnelly stwierdził, że Lightfoot nie będzie musiał składać zeznań pod przysięgą. Sprawa ma trafić na wokandę sądu w przyszłym miesiącu i potrwa około trzech tygodni. Zamiast zeznań Lightfoot, adwokaci zarówno miasta jak i policjanta, Isaaca Lamberta, przedłożą sądowi zastrzeżenia dotyczące zaangażowania burmistrz w Police Accountability Task Force i raportu wydanego przez grupę zadaniową w kwietniu 2016 roku. Raport stwierdza częściowo, że układy zbiorowe pomiędzy związkami zawodowymi policji a miastem zasadniczo przekształciły kodeks milczenia w oficjalną regułę.” Lambert twierdzi, że został poddany odwetowi i zdegradowany po tym, jak odmówił zakwalifikowania innego funkcjonariusza CPD jako ofiary w kontrowersyjnej strzelaninie policyjnej na w południowej dzielnicy 13 sierpnia 2017 r. Sierżant Khalil Muhammad jechał w pobliżu 10900 South Hermosa, gdy zobaczył Ricardo „Ricky” Hayesa, 18-letniego mężczyznę z autyzmem, którego zaginięcie zgłoszono parę godzin wcześniej. Muhammad nie był wtedy na służbie, miał cywilne ubranie i poruszał się prywatnym samochodem. Nagranie z monitoringu domu ujawnione wcześniej przez Cywilne Biuro Odpowiedzialności Policji pokazuje Hayesa biegnącego chodnikiem przed zatrzymaniem się w pobliżu 10947 S. Hermosa. Po zatrzymaniu się Hayes zrobił kilka kroków w kierunku pojazdu Muhammada, który stał na ulicy. Gdy Hayes wszedł na podjazd, Muhammad oddał dwa strzały. 18-latek został postrzelony w pachę i ramię. Po postrzeleniu ponownie rzucił się do ucieczki, ale wkrótce został odnaleziony przez ratowników. W grudniu 2019 roku departament policji Chicago zawiesił Muhammada na sześć miesięcy. W ramach pozwu złożonego w imieniu Hayesa miasto zostało zobowiązane do wypłacenia mu odszkodowania w wysokości 2,25 mln dolarów.

PARTNERZY