Chicago: Zarząd Metry zatwierdził znaczące zmiany w podziale na strefy i strukturze opłat

12 listopada 2023

Zarząd Metry zatwierdził znaczące zmiany w podziale na strefy i strukturze opłat. Zmiany te są częścią budżetu operacyjnego na przyszły rok w wysokości 1,1 miliarda dolarów.

Począwszy od 2024 roku obecny 10-strefowy podział, opierający się na odległości, zostanie zredukowany do czterech stref, a ceny ulegną zmianie w przypadku biletów jednorazowych i miesięcznych. Metra twierdzi, że w wielu przypadkach ceny te będą niższe niż obecnie. Oprócz zmian w taryfach, prawie 575 milionów dolarów zostanie przeznaczonych na 97 projektów w systemie Metra, w tym wymianę mostów a także remont stacji i parkingów.

PARTNERZY

single.php