Chorwacja w strefie euro i strefie Schengen

1 stycznia 2023

Chorwacja od dziś jest w strefie euro i strefie Schengen. Kunę zastąpiła wspólna waluta. Chorwacja należy też od dziś do obszaru, gdzie nie obowiązują wewnętrzne kontrole graniczne.

Niecałe 10 lat po wejściu do Unii Chorwacja zrezygnowała z narodowej waluty i przyjęła euro. „Historyczna i symboliczna chwila” – komentował wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Chorwacja jest 20. krajem, który przyjął wspólną walutę. Do tej pory, jako ostatnia wchodziła do eurolandu Litwa, 8 lat temu. Jeszcze dłużej, bo ponad dekadę, trzeba było czekać na rozszerzenie strefy, w której można podróżować przy podniesionych szlabanach granicznych. „Witamy ciepło w strefie Schengen” – mówiła komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Chorwacja, mały kraj, chętnie odwiedzany przez turystów, szybko uzyskał zgodę na wejście do strefy Schengen w przeciwieństwie do Bułgarii i Rumunii, które od 11 lat czekają na zielone światło. Powodem są obawy części krajów związane ze zwiększoną migracją z Bałkanów.

PARTNERZY