Chicago: CPS źle wydawało pieniądze z funduszu federalnego

11 stycznia 2023

Nowy raport inspektora generalnego CPS wskazuje na oszustwa, nadużycia seksualne i marnotrawstwo pieniędzy w Chicagowskich Szkołach Publicznych. Inspektor generalny CPS, Will Fletcher przypomniał, że specjalna jednostka w jego biurze zajmująca się zarzutami seksualnymi w szkołach publicznych rozpoczęła działalność w 2018 r. w celu zbadania zarzutów takich jak nieodpowiednie komentarze w klasie lub przestępcze nadużycia seksualne. W ubiegłym roku wszczęła dochodzenia w 477 tego typu sprawach. W raporcie ujęto też analizę funduszy pandemicznych jakie napłynęły do CPS z rządu federalnego. Okazało się, że 77 proc. z 1,5 mld dol. zostało rozdysponowane między personel szkół i trafiło na różnego rodzaju świadczenia. Inspektor zwrócił uwagę, że wzrosło dodatkowe wynagrodzenie, które obejmuje płacę od nadgodzin do stypendiów za tzw. coaching. Z raportu wynika, że liczba ta wzrosła o 74% w ciągu ostatnich pięciu lat.

PARTNERZY