Członkowie Trójmorza nie przyjęli Ukrainy do inicjatywy ale zaproponowali jej partnerstwo uczestniczące

20 czerwca 2022

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że państwa Trójmorza postanowiły stworzyć nowy rodzaj partnerstwa – partnerstwo uczestniczące, które przyznano Ukrainie. Wcześniej prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski przemawiając zdalnie do liderów państw inicjatywy na szczycie w Rydze, mówił, że jego kraj chce przystąpić do Trójmorza.

Prezydent Duda przypomniał, że państwami członkowskimi tej inicjatywy są państwa należące do Unii Europejskiej, a partnerami strategicznymi kraje znacznie lepiej rozwinięte niż większość członków Trójmorza, na przykład Niemcy i Stany Zjednoczone. Andrzej Duda poinformował, że przywódcy formatu postanowili stworzyć nowy rodzaj partnerstwa, bo są przekonani, iż w najbliższym czasie Ukraina otrzyma status kandydata do Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda dodał, że prezydent Słowenii zwrócił się do liderów Trójmorza, by ci wsparli starania Bośni i Hercegowiny o uzyskanie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Jak przekazał, gdy Bośnia otrzyma taki status i zgłosi akcesję do Trójmorza, będzie mogła dołączyć do partnerstwa uczestniczącego Trójmorza, podobnie, jak Ukraina.

PARTNERZY