Debata w polskim Sejmie nad nad zmianami w kodeksie wyborczym i ustawą o Sądzie Najwyższym

11 stycznia 2023

Sejm rozpoczął prace nad zmianami w Kodeksie wyborczym. Projekt w imieniu wnioskodawców przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, który mówił, że proponowane zmiany mają zwiększyć frekwencję oraz ułatwić obywatelom dotarcie do lokali wyborczych.

Dodał, że chodzi o to, aby wybory były powszechnie nie tylko z nazwy, ale żeby było to realne. Projekt przewiduje możliwość utworzenia obwodowych komisji wyborczych w miejscowościach liczących 200 lub 300 osób. Wcześniej w obwodzie do głosowania musiało mieszkać co najmniej 500 osób. W projekcie zaproponowano darmowy dowóz do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami oraz tych, które ukończyły 60 lat. Transport ma zapewnić gmina, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, albo najbliższy przystanek oddalony jest o ponad półtora kilometra od lokalu wyborczego. Marek Ast powiedział, że kolejna grupa zmian dotyczy pracy obwodowych komisji wyborczych. Wyjaśnił, że chodzi o przejrzystość i transparentność procesu wyborczego. W projekcie nowelizacji odchodzi się od dwóch, odrębnych komisji – do przeprowadzenia głosowania w obwodzie i do ustalania wyników głosowania. Dodał, że wzmacnia się też rolę męża zaufania. Mężowie zaufania będą dostawać diety w wysokości 50 procent diety członka obwodowej komisji wyborczej. Będą też mieli prawo do rejestrowania przebiegu prac komisji. Marek Ast powiedział, że członkowie komisji nie będą mogli dzielić na grupy robocze, by policzyć głosy. Liczenie głosów ma przeprowadzić cała komisja, a karty go głosowania mają być okazywane całej komisji. Sejm rozpocznie też prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma umożliwić uruchomienie unijnych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Jego założenie były negocjowane podczas rozmów ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Zgodnie z zapisami projektu sprawy dyscyplinarne środowiska sędziowskiego miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów. Nadal będzie rozstrzygała sprawy dyscyplinarne pozostałych zawodów prawniczych.

 

PARTNERZY