Dokładne sprawozdania warunkiem dalszego finansowania CTA

26 października 2022

Chicagowscy radni grożą wstrzymaniem funduszy miejskich na CTA. Domagają się od zarządu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej regularnego przedstawiania raportów na temat sytuacji w środkach transportu.

Radni zaznaczyli, że CTA boryka się obecnie z paroma problemami, z których największy to wzrost przestępczości w autobusach i pociągach a także na stacjach kolejowych co odstrasza pasażerów. Radny Andre Vasquez z 40. okręgu wniósł projekt, zgodnie z którym przedstawiciele CTA co kwartał mieliby stawiać się przed Radą Miasta Chicago. Vasquez chce również dać radnym prawo do nacisku, aby prezes CTA Dorval Carter pojawiał się na przesłuchaniach, po tym jak nie stawił się na ostatnim. „Nikt nie wyobraża sobie, że CTA rozwiąże swoje problemy jednym pstryknięciem palca, ale przynajmniej, jeśli jesteś prezesem, powinieneś pokazywać się, aby odpowiadać na pytania. To wyraz przyzwoitości i szacunku do Rady Miasta” -zaznaczył radny. Vasquez powiedział, że projekt jego rozporządzenia pozwoliłoby również Radzie Miasta wstrzymać finansowanie CTA, jeśli prezes lub inni liderzy agencji zignorują prośby o stawienie się na przesłuchaniach. Rozporządzenie ma już poparcie ponad połowy chicagowskich radnych.

PARTNERZY