Drugi dzień prawosławnych świąt Bożego Narodzenia

8 stycznia 2023

W Cerkwi prawosławnej dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Jest on poświęcony Przenajświętszej Bogurodzicy i nosi nazwę „synaksa”, co oznacza zgromadzenie ku Jej czci. W świątyniach jest odprawiana liturgia świętego Jana Złotoustego.

Pierwszy świąteczny tydzień Bożego Narodzenia jest obchodzony przez prawosławnych wiernych bardzo radośnie. Jest to jedyne święto w roku, poza Wielkanocą, które całkowicie znosi post. Wielu wiernych uczestniczy w świątecznych liturgiach. Prawosławne Boże Narodzenie trwa trzy dni. W ten sposób podkreśla się udział Trójcy Świętej w zbawieniu człowieka. Trzeciego dnia (9 stycznia) wspominany jest pierwszy męczennik – Święty Stefan, który oddał życie za Chrystusa. Tradycyjnie w Święta Bożego Narodzenia zarówno w cerkwiach, jak i w domach ustawia się choinki. Świąteczne dni to czas rodzinnych spotkań i kolędników, wędrujących z gwiazdą od domu do domu Okres Bożonarodzeniowy w Cerkwi prawosławnej trwa do 19 stycznia, do święta Chrztu Pańskiego. Do ustalania dat większości świąt religijnych, w tym także Bożego Narodzenia, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny używa kalendarza juliańskiego. Według danych polskiej Cerkwi, ten kalendarz stosuje ponad 90 procent parafii prawosławnych w kraju. Największe w Polsce wspólnoty wyznawców prawosławia żyją w regionie północno-wschodnim, na terenie prawosławnych diecezji: białostocko-gdańskiej oraz warszawsko-bielskiej. Zgodnie z danymi Małego Rocznika Statystycznego Polski 2021, w naszym kraju mieszka prawie 504 tysiące wyznawców prawosławia. Kościół greckokatolicki (obrządek bizantyjsko-ukraiński) liczy 55 tysięcy wiernych. Niektórzy polscy prawosławni obchodzą święta zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, czyli oficjalnym, podobnie jak katolicy. Tak jest zwłaszcza w dużych miastach. Na Białostocczyźnie natomiast, gdzie mieszka większość prawosławnych, pozostał dawny obyczaj świętowania według kalendarza juliańskiego, czyli 13 dni później niż katolicy. W tym czasie święta obchodzą także niektóre parafie grekokatolickie i obrządku ormiańskiego oraz starowierzy, zwani też starowiercami, zamieszkujący głównie Suwalszczyznę. Różnice w terminie obchodzenia Bożego Narodzenia i innych świąt wynikają z faktu, że Kościół prawosławny nie przyjął reformy kalendarza, wprowadzonej przez Grzegorza XIII w 1582 roku. Prawosławie jest jednym z trzech głównych, obok katolicyzmu i protestantyzmu, odłamów chrześcijaństwa. Jest też największym na Wschodzie Kościołem, który ukształtował się i początkowo rozwijał w imperium bizantyjskim oraz w krajach znajdujących się pod wpływem kultury bizantyjskiej. Kościoły wschodnie to także: koptyjski, etiopski, chaldejski, jakobicki i ormiański.

PARTNERZY