Dwie uczelnie z Illinois w czołówce najlepszych w USA

13 września 2022

Dwa college z Illinois znalazły się w dziesiątce najlepszych w Stanach Zjednoczonych. Najnowszy ranking 2022-23  opublikował U.S. News & World Report.

Analizie poddano 1500 szkół wyższych i uniwersytetów. Przy sporządzeniu rankingu uwzględniono między innymi wskaźnik ukończenia studiów, wielkości klas oraz wysokość czesnego. Za najlepszy uznano Princeton University, na drugim miejscu jest Massachusetts Institute of Technology, na trzecim Harvard University, na czwartym Stanford University a na piątym Yale University. Z kolei Uniwersytet Chicago uplasował się na 6. miejscu a na 10. Northwestern University. Wśród stu najlepszych uczelni wyższych są jeszcze następujące z Illinois: na 47. University of Illinois Urbana-Champaign oraz na 97. University of Illinois Chicago znany też jako UIC.

PARTNERZY