Illinois przeznaczy kolejne miliony na pomoc migrantom

16 listopada 2023

Illinois przeznaczy kolejne 160 milionów dolarów w ramach pilnych wysiłków na rzecz opieki nad migrantami przybyłymi do Chicago – poinformował podczas konferencji prasowej gubernator J.B. Pritzker. Podał, że od sierpnia ubiegłego roku do Chicago przybyło do czwartku włącznie ponad 21 200 osób ubiegających się o azyl (choć media wcześniej podawały liczbę 25 tysięcy).

Gubernator zaznaczył, że ludzie ci narażeni są na niebezpieczeństwo w związku ze zbliżającą się zimą, tym bardziej że wielu migrantów koczuje w namiotach przed posterunkami policji. Zapowiedź Pritzkera, który wykorzysta fundusze już przyznane przez Zgromadzenie Ogólne Illinois dla Departamentu Usług Społecznych, pojawia się po miesiącach błagań ze strony władz Chicago, aby gubernator i urzędnicy stanowi aktywniej włączyli się w rozwiązanie kryzysu humanitarnego w związku z masowym napływem migrantów. „Ponieważ rząd federalny nie chce działać, Illinois nie ma innego wyjścia, jak tylko podjąć to wyzwanie, ponieważ stawką jest ludzkie życie” – powiedział Pritzker. Skrytykował jednocześnie Kongres USA za „porzucenie” odpowiedzialności wobec migrantów co gubernator uznał za przejaw walki politycznej. „Wszystko, co możemy zrobić, to musimy zrobić” – powiedział Pritzker. Plan nakreślony przez urzędników stanowych przewiduje przeznaczenie 65 milionów dolarów na budowę tymczasowego schroniska, które mogłoby pomieścić część z ponad 2400 imigrantów pozostających wciąż na posterunkach policji w całym mieście i na międzynarodowym lotnisku O’Hare. Pritzker nie ujawnił gdzie takie schronisko miałoby powstać. Kolejne 65 milionów dolarów zostanie przeznaczone na pomoc prawną prawie 12 300 migrantom, którzy przebywają w kraju legalnie po złożeniu wniosku o azyl. Pieniądze te trafią też na ich starania o pozwolenie na pracę i na pomoc w znalezieniu stałego zamieszkania. Pozostałe 30 milionów dolarów zostanie wykorzystane na utworzenie centrum przyjmowania migrantów, którzy przybywają do Chicago. Illinois przeznaczyło już w sumie 478 milionów dolarów na opiekę nad migrantami.

PARTNERZY