Jarosław Kaczyński w „Le Figaro”: Nastał czas na rozliczenie między Niemcami a Polską

1 września 2022

Nastał czas na rozliczenie między Niemcami a Polską – napisał na łamach francuskiego dziennika „Le Figaro” prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rocznicę inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę.

Polityk przypomniał, że wojska III Rzeszy dopuściły się okrutnych działań w Rzeczypospolitej i że Polska nigdy nie zrezygnowała z domagania się od Niemiec reparacji wojennych. Jarosław Kaczyński oparł swoje twierdzenia o opublikowany wczoraj raport w sprawie strat spowodowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej. Jarosław Kaczyński przypomniał na łamach „Le Figaro”, że Polska jest krajem, który jako pierwszy sprzeciwił się militarnie hitlerowskim Niemcom, i który „poniósł proporcjonalnie największe straty ludzkie i materialne spośród wszystkich państw zaatakowanych przez Hitlera i jego sojuszników”. „Polska ma więc pełne i niepodważalne prawo do domagania się i uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia” – napisał szef Prawa i Sprawiedliwości. Polityk stwierdził, że Polska ma prawo domagać się reparacji wojennych w imię „poczucia sprawiedliwości, prawdy historycznej i polsko-niemieckiego pojednania”. Jarosław Kaczyński stwierdził, że hitlerowcy dopuścili się w Polsce wyjątkowo okrutnych zbrodni – takich jak masowe mordy czy Holokaust – o których nie można zapomnieć. „Jest niedopuszczalne – z punktu widzenia moralności i godności – aby Polska została wyłączona z procesu odszkodowawczego przez Niemcy, podczas gdy siedemdziesiąt innych krajów mogło skorzystać z jakiejś formy odszkodowania” – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Polityk wyjaśnił, że dotychczasowe deklaracje państwa polskiego o rezygnacji z reparacji wojennych nie miały prawnego znaczenia i że „Niemcy w dużej mierze nie rozliczyły się z hitlerowską przeszłością i zbrodniami”. Podkreślił, że raport na temat strat i reparacji jest pierwszy krokiem w kierunku otrzymania finansowego odszkodowania od Niemiec. W komentarzu do tekstu prezesa Kaczyńskiego „Le Figaro” stwierdził, że ofensywa Polski w sprawie reparacji wojennych świadczy o geopolitycznym przetasowaniu w Europie wynikającym z błędnej polityki Niemiec i Francji wobec Rosji. „Polityczny i moralny środek ciężkości Europy przesunął się na wschód po wybuchu wojny na Ukrainie” – napisała konserwatywna gazeta.

PARTNERZY