KE obniża nieznacznie prognozy dla Polski na ten rok, przyszły bez zmian

15 listopada 2023

Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 0,4 procent – tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. To o 0,3 punktu procentowego mniej niż Bruksela przewidywała w maju. W przyszłym roku szacunki Komisji pozostają bez zmian – PKB Polski wzrośnie o 2,7 procent. Za dwa lata wzrost PKB będzie na poziomie 3,2 procent.

W analizie dotyczącej Polski eksperci napisali, że po spowolnieniu w tym roku, oczekuje się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w przyszłym roku i za dwa lata, czemu sprzyjać będzie prywatna konsumpcja, dalszy rozwój inwestycji i dobre wyniki eksportu. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej to 10 państw z 27 odnotowało w tym roku recesję. Stąd komentarz komisarza do spraw gospodarczych Paolo Gentiloniego. który przedstawił prognozy – „Gospodarka Unii Europejskiej w tym roku utraciła dynamikę, to trudny i wymagający rok”. Komisja oceniła, że powodem są wysokie koszty życia, słaby popyt i restrykcyjna polityka monetarna. Z najnowszych prognoz wynika, że najszybciej w tym roku rozwijała się gospodarka Malty, w tempie 4 procent. Na drugim miejscu jest Chorwacja ze wzrostem PKB na poziomie 2,6 procent. Podium uzupełniają wspólnie Grecja i Hiszpania z wynikiem 2,4 procent. W przyszłym roku Malta utrzyma pierwsze miejsce, a na minusie będzie już tylko Szwecja.
Jeśli chodzi o pozostałe wskaźniki dla Polski to inflacja ma spadać z ponad 11 procent w tym roku do 6,2 procent w przyszłym roku. Za dwa lata inflacja ma być na poziomie 3,8 procent. Bezrobocie ma nadal spadać. W tym roku wyniesie 3 procent, w przyszłym będzie o 0,2 punktu procentowego niższe, a za dwa lata spadnie do 2,7 procent. W tym roku wysoki będzie deficyt sektora finansów publicznych i wyniesie 5,8 procent PKB, czyli powyżej dozwolonego 3-procentowego poziomu. W przyszłym roku ma być zredukowany do 4,6 procent PKB a za dwa lata do 3,9 procent PKB.

PARTNERZY