KE zatwierdziła polski program o wartości 10 mld euro dot rekompensat w związku z wysokimi cenami energii

17 października 2022

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 10 miliardów euro dotyczący rekompensat w związku z wysokimi cenami energii. Chodzi o program częściowo rekompensujący przedsiębiorstwom energochłonnym wyższe ceny wynikające z kosztów pośrednich w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

„Program pozwoli Polsce zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sektorach energochłonnych” – skomentowała wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za konkurencję Margrethe Vestager. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję do tych krajów spoza Unii Europejskiej, które prowadzą mniej ambitną politykę klimatyczną. Komisja informuje, że maksymalna kwota wsparcia na beneficjenta wyniesie 75 procent poniesionych kosztów pośrednich emisji dwutlenku węgla. W niektórych przypadkach maksymalna kwota pomocy może być jednak wyższa, by ograniczyć pozostałe poniesione koszty pośrednie emisji do 1,5 procent wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa.

PARTNERZY