Komisja Europejska rozważa limity cenowe na gaz

18 listopada 2022

Komisja Europejska rozważa tymczasowe limity cenowe na gaz i wysyła do krajów członkowskich wstępne założenia. „Czekamy na konkrety” – mówią polscy dyplomaci. Polska wraz Włochami, Belgią i Grecją zaczęła kilka miesięcy naciskać na Komisję, by przygotowała projekt legislacji w tej sprawie, a później zmontowała koalicję 15 krajów, która kontynuowała presję na Komisję.

Te państwa uważają, że 24 listopada w Brukseli na spotkaniu unijnych ministrów energii powinno dojść do zaakceptowania propozycji. W dokumencie rozesłanym europejskim stolicom Komisja proponuje wprowadzenie mechanizmu korekcyjnego holenderskiego wskaźnika TTF, który jest punktem odniesienia dla większości kontraktów w Europie dla gazu importowanego, ale nie podaje szczegółowych parametrów. „Polska oczekuje jak najszybszej prezentacji propozycji legislacyjnej. Część sugestii w najnowszym dokumencie Komisji to krok w dobrym kierunku, którego oczekiwały 4 państwa” – powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej jeden z polskich dyplomatów. Do spotkania ministrów energii unijnych krajów pozostało 6 dni, stąd wątpliwości niektórych krajów, czy do tego czasu pojawi się na stole projekt przepisów dotyczący tymczasowych pułapów cenowych na gaz, do zaakceptowania przez unijne kraje. W dokumencie rozesłanym krajom członkowskim Komisja napisała też o zabezpieczeniach – pułapy cenowe na gaz miałyby być zawieszane, jeśli okazałoby się, że zagraża to na przykład bezpieczeństwu dostaw błękitnego paliwa do Europy.

PARTNERZY