Komisja spraw zagranicznych w Sejmie zajęła się projektem uchwały ws. reparacji

14 września 2022

Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem uchwały w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Został przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk mówił podczas pierwszego czytania projektu, które odbyło się na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych, że znajdujemy się dziś w historycznym momencie naszych relacji z Niemcami. Podkreślał, że Niemcy, pomimo ogromu strat, jakie wyrządzili Polsce podczas II wojny światowej, nie rozliczyli się ze skutków tamtych działań. Stwierdził, że dziś podejmujemy próbę systemowego uregulowania tej problematyki. W projekcie Sejm wzywa rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom na skutek rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Jednocześnie podkreślono, że Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona” – zapisano w projekcie.

PARTNERZY