Komisja Zdrowia i Stosunków Międzyludzkich Rady Miasta Chicago zatwierdziła rozporządzenie dające ochronę osobom decydującym się na przeprowadzenie aborcji

10 września 2022

Komisja Zdrowia i Stosunków Międzyludzkich Rady Miasta Chicago zatwierdziła rozporządzenie dające ochronę osobom decydującym się na przeprowadzenie aborcji.

Projekt przedstawiła radna z 33. okręgu, Rossana Rodriguez Sanchez. Rozporządzenie zabrania chicagowskiej policji lub innej agencji władz lokalnych współpracy w dochodzeniach, których celem jest kryminalizacja kobiet przybywających do Chicago w celu dokonania aborcji lub skorzystania z innych usług reprodukcyjnych. Regulacja zapewnia też ochronę ośrodkom medycznym, przyjmującym takie pacjentki oraz placówkom, które wspierają kobiety poprzez udzielanie informacji, zapewnienie transportu czy zakwaterowania. Władze Illinois a szczególnie Chicago już wcześniej po werdykcie Sądu Najwyższego ws. Roe v. Wade, która gwarantowała federalne prawo do aborcji zapowiedziały, że nadal będą wspierać kobiety i ich prawo do stanowienia o własnym ciele.

PARTNERZY