Łotewski parlament opowiedział się za uznaniem Rosji za państwo wspierające terroryzm

11 sierpnia 2022

Łotewski parlament uznał w rezolucji Rosję za państwo wspierające terroryzm. Za uchwałą zagłosowało 67 spośród 100 członków Sejmu.

Łotewscy posłowie wezwali też kraje Unii Europejskiej do natychmiastowego zawieszenia wydawania wiz do strefy Schengen obywatelom Rosji i Białorusi. Uchwała łotewskiego Sejmu ma jedynie charakter deklaracji i nie niesie za sobą konsekwencji prawnych. O wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii apeluje też Estonia. Tallin poinformował, że od przyszłego tygodnia nie będzie wpuszczał na swoje terytorium Rosjan posiadających wizy Schengen wydawane przez Estonię. Jednocześnie nadal będzie respektował dokumenty wydane przez inne kraje. Z zamiarem ograniczenia ruchu z Rosji wystąpiła też Finlandia. W związku z sankcjami przestał funkcjonować ruch lotniczy między Europą a Rosją. Obywatele Rosji, by dostać się do innych krajów Europy, muszą przekroczyć granicę lądową, a następnie dalej podróżować m.in. przesiadając się na samolot w Rydze, Tallinie czy Helsinkach. Jednocześnie granicę z krajami bałtyckimi i Finlandią mogą przekraczać na podstawie wiz wydawanych przez inne kraje będące w strefie Schengen.

PARTNERZY