Marszałek Sejmu krytykuje prezydenta za weto do ustawy uznającej język śląski za regionalny

30 maja 2024

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia krytykuje decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o wecie do ustawy uznającej język śląski za regionalny. „W dniu, w którym Prezydent wetował ustawę o języku śląskim pół dnia spędziłem kilometr pod ziemią w KWK Budryk.

Pojechałem tam, bo chciałem poczuć na własnej skórze i zobaczyć na własne oczy to, o czym politycy zwykle tylko mówią. Przed Śląskiem, z jego potencjałem, z ludźmi, z pieniędzmi z UE, naprawdę transformacyjny boom”- napisał na portalu X Szymon Hołownia. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym i przekazał ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. Prezydent w uzsadnieniu podkreśla, że ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej musi przede wszystkim opierać się na badaniu, czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. „Ocena taka powinna być dokonana przez specjalistów zajmujących się badaniem języka, kultury i tradycji, a w szczególności językoznawców” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W ocenie Andrzeja Dudy, to czy ustawowe kryteria są spełnione, powinno być przedmiotem obiektywnej oceny, ponieważ samo przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające. „Prezydent posiłkując się dostępnymi w sferze publicznej opiniami ekspertów, zwłaszcza językoznawców, wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki, uznał, że nie została spełniona wspomniana przesłanka prawna, umożliwiająca uzyskanie przez etnolekt śląski statusu języka regionalnego” – podkreślono w oświadczeniu.

PARTNERZY