Mateusz Kijowski prawomocnie skazany ws. tzw. afery fakturowej w KOD

11 czerwca 2024

Mateusz Kijowski prawomocnie skazany w sprawie tak zwanej afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Sąd Okręgowy w Warszawie złagodził wyrok pierwszej instancji, skazując lidera KOD na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Wcześniej był to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 4 tysiące grzywny. Kijowski twierdzi, że jest niewinny i zapowiada wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. O motywach złagodzenia wyroku mówił przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Michał Doleżal. „Oskarżeni nie byli karani. Minęło wiele lat. Podejście członków zarządu też było takie, że generalnie wyraziliby zgodę, gdyby były formalne możliwości. To wszystko trzeba brać pod uwagę i pamiętać o zaangażowaniu oskarżonych w działalność KOD i nie chodzi mi o działalność związaną z wypłacaniem wynagrodzeń, ale działalność na polu czysto społecznym” – mówił sędzia. Mateusz Kijowski uważa, że sprawa „przeorała” mu życie. „Przez 5 lat byłem bezrobotny. W tej chwili pracuję w zawodzie, którego nigdy wcześniej nie wykonywałem. W moim zawodzie nie byłem w stanie znaleźć pracy. Nie poddaję się, ani w życiu, ani w tej sprawie i będziemy ją ciągnąć dalej” – mówił Mateusz Kijowski. Tak zwana afera fakturowa dotyczy poświadczenia nieprawdy w fakturach na rzekomą obsługę informatyczną KOD. Zdaniem sądu, Mateusz Kijowski wystawiał faktury za czynności, których nie wykonał. Czynności te nie były objęte żadną umową z KOD. Pierwszy wyrok w sprawie tak zwanej afery fakturowej w KOD zapadł w 2020 roku. Mateusz Kijowski został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 5 tysięcy grzywny. Po apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie. W kolejnym procesie zapadł wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 4 tysiące grzywny. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie złagodził ten wyrok. Taką samą karę wymierzono skarbnikowi KOD Piotrowi C.

PARTNERZY