Mieszkańcy Illinois mogą składać wnioski o pomoc w opłacie czynszu

17 maja 2021

Illinois od dziś  przyjmuje aplikacje o dofinansowanie od osób mających problemy z opłaceniem czynszu za mieszkanie. W ramach Illinois Rental Payment Program można otrzymać do 25 tysięcy dolarów. Najemcy oraz właściciele domów i mieszkań w formie dotacji mogą dostać pieniądze za 12 miesięcy wynajmu plus za trzy kolejne jeżeli władze stanu uznają taką pomoc na konieczną. Dofinansowanie bezpośrednio trafi w formie czeków do osób wynajmujących lokale mieszkalne. Rezydenci Illinois, ubiegający się o wsparcie finansowe muszą  między innymi zalegać co najmniej 30 dni z opłatą za mieszkanie a także udowodnić, że doświadczyli problemów finansowych na skutek pandemii koronawirusa lub stracili pracę. Wśród pozostałych wymogów jest wykazanie poświadczenia o konieczności pozostania w domu w celu opieki nad dziećmi lub współmałżonkiem  a także niezdolność do pracy z powodu wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19 lub przebytej choroby wywołanej wirusem. O dofinansowanie mogą starać się w powiatach Cook, Lake, McHenry, DuPage i Kane rodziny, których roczny dochód nie przekroczył 74 550 dolarów.  Szczegółowe informacje oraz aplikacje dostępne są na stronie ihda.org. 

PARTNERZY