Minister edukacji, Przemysław Czarnek proponuje nauczycielom podwyżki

23 sierpnia 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje oświatowym związkom zawodowym podniesienie kwoty bazowej dla nauczycieli o 9 procent od stycznia 2023 roku. Propozycja padła podczas posiedzenia zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Podwyżka miałaby objąć nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że propozycja podwyżki dla nauczycieli jest konsultowana z premierem i ministrem finansów od kilkunastu tygodni, odkąd pojawiły się pierwsze założenia budżetowe. „Jak państwo pamiętacie, była tam planowana podwyżka w wysokości 7,8 procent dla całej sfery budżetowej. My proponujemy 9 procent. Co, jak państwo dołożycie do tych 4,4 procent z tego roku i 20 procent dla najmniej zarabiających nauczycieli, to będzie oscylowało wokół tej inflacji, która teraz w Polsce jest” – powiedział minister. Jerzy Ewertowski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stwierdził, że proponowane podwyżki nauczycielskich pensji będą nieproporcjonalne do wzrostu inflacji. „W roku przyszłym od pierwszego stycznia, żeby wyjść na zero, żeby portfele nauczycieli nie straciły na wartości, podwyżka powinna wynosić około 15 procent i taki też postulat zgłosiliśmy” – powiedział Jerzy Ewertowski. Forum Związków Zawodowych i ZNP nie zgadzają się na przedstawioną przez resort edukacji propozycję. Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych wyjaśnił, że podwyżkami jeszcze w tym roku powinni zostać objęci nauczyciele mianowani i dyplomowani. „Rok 2023 w wersji zaprezentowanej tak ogólnie przez ministra Czarnka, może być podstawą do prowadzenia rozmów, ale dopiero po rozwiązaniu problemu podniesienia wynagrodzeń dyplomowanych i mianowanych nauczycieli w bieżącym roku. Bez tego praktycznie nie widzimy szans na dalsze prowadzenie rozmów” – powiedział Wittkowicz. W najbliższych dniach związki zawodowe podejmą decyzję co do dalszych działań.

PARTNERZY