Minister Przemysław Czarnek wskazuje na zalety nowelizacji prawa oświatowego

13 stycznia 2022

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że fałszem jest twierdzenie, iż stowarzyszenia i organizacje nie będą mogły prowadzić dodatkowych zajęć w szkołach. Zmiana w organizowaniu pozalekcyjnych aktywności jest przedmiotem nowelizacji prawa oświatowego, nad którą pracuje Sejm.

 

Przemysław Czarnek podkreślił , że organizacje pozarządowe będą mogły przeprowadzić dodatkowe zajęcia w szkołach, ale dwa miesiące wcześniej będą musiały zgłosić ten fakt rodzicom i kuratorom oświaty oraz przedstawić materiały. „Zapytajcie państwo sami siebie – czy nie jest nic dziwnego w tym, że jakaś organizacja pozarządowa wstydzi się przed zajęciami przekazać materiały, które chce przekazywać naszym dzieciom w naszej szkole” – mówił Czarnek. Minister edukacji i nauki zauważył, że ten zabieg ma odpolitycznić szkoły. „Chcemy, żeby kurator oświaty, który od wielu lat w Polsce jest organem nadzoru pedagogicznego, miał również dostęp do treści, które chcą przekazywać w szkołach organizacje pozarządowe” – dodał gość Jedynki.

Nowelizacja prawa oświatowego zakłada, między innymi że dyrektor szkoły będzie musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. Udział ucznia w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców. Ustawa jest reakcją na ich prośby. Nowe przepisy zakładają ponadto, że jeżeli dyrektor szkoły nie wykona zaleceń kuratorium, kurator będzie mógł wezwać go do złożenia wyjaśnień. Jeżeli to nie poskutkuje, kurator może wnioskować do samorządu o zwolnienie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia. Projekt prawa oświatowego został skierowany do pracy w komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz obrony narodowej. Podczas drugiego czytania projektu nowych przepisów, posłowie zgłosili poprawki, a opozycja wniosek o odrzucenie.

PARTNERZY