Minister Przemysław Czarnek zapowiada podwyżki dla nauczycieli

14 października 2021

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że planowane jest podniesienie wynagrodzeń nauczycieli oraz takie zmiany w systemie pracy, aby nauczyciele mieli więcej czasu dla uczniów. Wyższe pensje mają na celu podniesienie etosu pracy nauczycieli, odbudowę ich autorytetu w systemie edukacyjnym oraz uatrakcyjnienie tego zawodu.

 

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek, że podwyższone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli każdego szczebla. Osoby rozpoczynające karierę w tym zawodzie mają otrzymywać pensję w wysokości prawie 5 tysięcy złotych, natomiast doświadczeni nauczyciele dyplomowani otrzymają prawie 8 tysięcy. Obecnie jest to odpowiednio 3,5 tysiąca i 5 tysięcy. Na podwyżki dla nauczycieli z budżetu państwa zostanie wyasygnowanych około 8 miliardów złotych. Minister Przemysław Czarnek zapowiedział również zwiększenie samorządowych inwestycji w oświatę oraz rozwój szkół. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczone na Laboratoria Przyszłości, czyli specjalistyczne pracownie w szkołach podstawowych. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej. Był to pierwszy w Europie urząd odpowiedzialny za oświatę. Uznawany jest za pierwowzór Ministerstwa Oświaty. KEN zajął się reformą studiów wyższych, założył seminaria nauczycielskie i szereg szkół. Powołał Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które miało opracowywać podręczniki zgodne z nowym, oświeceniowym programem nauczania.

PARTNERZY