Minister Zbigniew Rau: Polska wśród państw domagających się synchronizacji sankcji wobec Rosji i Białorusi

17 października 2022

Coraz więcej jest głosów w Unii w sprawie synchronizacji sankcji wobec Rosji i Białorusi. Tak wynika z dyskusji w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Obecnie we Wspólnocie toczą się negocjacje na temat dziewiątego pakietu restrykcji wobec Moskwy.

Polska, podobnie jak wiele innych krajów uważa, że takie same sankcje należy nałożyć na reżim w Mińsku. „Stanowisko Polski, ale nie tylko Polski jest takie, że należy zsynchronizować sankcje nakładane na Białoruś z tymi nakładanymi na Rosję. Bo teraz z perspektywy tego, jakie stanowisko zajmuje Białoruś, że faktycznie jest stroną w tym konflikcie, trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby te sankcje były tylko przeznaczone dla Rosji” – powiedział szef MSZ-tu. Minister Zbigniew Rau poinformował, że zgłosił propozycję także uszczelnienia dotychczasowych sankcji i objęcia nimi między innymi produktów przemysłu chemicznego i elektronicznego o podwójnym zastosowaniu, czyli wojskowym i cywilnym. Wiele krajów, także Polska, popiera pomysł, aby zamrożone publiczne i prywatne fundusze oraz majątki rosyjskie zostały skonfiskowane i przekazane na powojenną odbudowę Ukrainy. Podczas ministerialnej dyskusji w Luksemburgu pojawiła się też propozycja obłożenia sankcjami importu towarów luksusowych z Rosji takich jak diamenty i zakazu sprzedaży Rosjanom nieruchomości.

PARTNERZY