Nie żyje ostatni przywódca ZSRR, Michaił Gorbaczow. Miał 91 lat

30 sierpnia 2022

Zmarł ostatni przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow. Polityk, który był jedynym prezydentem w historii sowieckiego imperium, miał 91 lat. W 1990 roku został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla za działania na rzecz zakończenia zimnej wojny.

Moskiewski korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski poznał Michaiła Gorbaczowa w Moskwie, w czasie sierpniowego puczu, do którego doszło w 1991 roku. Internowany przez puczystów polityk wrócił z Krymu do Moskwy, gdzie zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Najwyższej Związku Radzieckiego i rozwiązał partię komunistyczną. „Choć Gorbaczow chciał uratować sowieckie imperium przed upadkiem, to nie zdołał zatrzymać demokratycznych przemian i niepodległościowych dążeń w krajach zniewolonych przez Moskwę” – zauważył korespondent Polskiego Radia. Maciej Jastrzębski przypomniał, że gorbaczowoska polityka „głasnosti” i „pieriestrojki” doprowadziła do względnej wolności słowa, otwarcia granic ZSRR i odzyskania suwerenności przez republiki wchodzące w skład sowieckiego państwa, a w konsekwencji do upadku imperium. W pierwszych latach XXI wieku Michaił Gorbaczow był krytykiem zarówno polityki zachodnich państw wobec Rosji, jak i rządów Władimira Putina, ale już w 2014 roku opowiedział się po stronie zwolenników aneksji Krymu. Trzy lata później otwarcie poparł kremlowski reżim. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie wypowiadał się publicznie na temat działań Kremla, ale – jak ujawnił magazyn Forbes w rozmowie z szefem Radia Echo Moskwy Aleksiejem Wieniediktowem – Michaił Gorbaczow miał wyrazić sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na sąsiednie państwo i skrytykować Władimira Putina za autorytaryzm, militaryzm i dławienie wolności obywatelskich.

PARTNERZY