Odblokowanie środków z KPO tematem spotkania premiera z ministrem sprawiedliwości

23 grudnia 2022

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą doprowadzi do uzgodnienia przynajmniej części stanowisk w kwestii projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dokument ma pomóc w odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. „Mam nadzieję, że dojdzie do uzgodnienia przynajmniej części stanowisk, czy też po prostu jakiegoś protokołu rozbieżności co do tego, na co Solidarna Polska może się zgodzić, a czego nie zaakceptuje” – mówił Marek Ast. Dodał, że ustawa powinna być oceniana przede wszystkim przez pryzmat konstytucyjności, a on sam nie widzi w projekcie zagrożeń dla ustawy zasadniczej. W sumie do Polski z unijnego Funduszu Odbudowy ma w całej perspektywie wpłynąć ponad 20 miliardów euro jako granty i ponad 30 miliardów w formie pożyczek. Jednym z kamieni milowych, których realizacja ma – zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską – odblokować te środki, są zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i ich niezależności.

PARTNERZY