ONZ wzywa Białoruś do uwolnienia Alesia Bialackiego

11 października 2022

ONZ wzywa reżim w Mińsku do uwolnienia laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego i jego współpracowników ze zdelegalizowanego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.

Oświadczenie zostało opublikowane na stronie Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka i podpisane przez niezależnych ekspertów na czele ze Specjalną Sprawozdawczynią ONZ do spraw Białorusi Anais Marin. Sygnatariusze wezwania wyrazili zaniepokojenie z powodu zatrzymania Alesia Bialackiego za jego działalność na rzecz obrony praw człowieka. Aleś Bialacki i kierownictwo Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” zostali aresztowani w lipcu ubiegłego roku. W więzieniu czekają na rozpoczęcie procesu. To trzeci przypadek w historii, kiedy laureat Pokojowej Nagrody Nobla znajduje się za kratami.

PARTNERZY