Papież Franciszek: Obecnie toczy się trzecia wojna światowa

9 stycznia 2023

Papież powiedział, że posiadanie broni nuklearnej jest niemoralne i wezwał do powszechnego rozbrojenia. Franciszek wygłosił przemówienie na dorocznym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej.

Papież podkreślił, że wzrosło zagrożenie wojną nuklearną. Powiedział, że obecnie toczy się trzecia wojna światowa, bo w zglobalizowanym świecie działania wojenne uderzają we wszystkich. Jako przykład podał wojnę na Ukrainie. Przytoczył słowa dokumentu soborowego „Gaudium et spes”: „Działania wojenne zmierzające do destrukcji miast i ich mieszkańców to zbrodnia przeciw Bogu i ludzkości, którą trzeba zdecydowanie i bez wahania potępić”. Potępił stosowanie kary śmierci i dyskryminację kobiet. Wymienił Afganistan i Iran. Napiętnował aborcję. Wskazał, że jedna trzecia populacji świata cierpi prześladowania religijne, w tym wielu chrześcijan. Ostrzegł przed niebezpieczeństwem totalitaryzmu ideologicznego i nietolerancji wobec tych, którzy nie wyznają tak zwanych postępowych poglądów.

PARTNERZY