Papież Franciszek składa wizytę w Bahrajnie

5 listopada 2022

Papież składający wizytę w Bahrajnie odprawił na stadionie narodowym mszę św. intencji pokoju i braterstwa. Powiedział, że aby osiągnąć pokój, trzeba przerwać spiralę zła i przemocy. Papież powiedział, że w obecnie w wielu częściach świata sprawowanie władzy żywi się uciskiem i przemocą. Dąży do powiększenia własnej przestrzeni, zawężając przestrzeń innych. Narzuca swoją dominację ograniczając podstawowe wolności i uciskając słabych. Podkreślił, że Jezus prosi nas, by w obliczu zła i wroga odrzucić logikę „oko za oko, ząb za ząb”. „Pokoju nie da się przywrócić, jeśli na jedno złe słowa odpowiada się jeszcze gorszym. Trzeba przerwać łańcuch zła, przestać żywić urazę, zakończyć narzekanie i użalanie się nad sobą”. Dodał, że nie można widzieć w bliźnim przeszkody, którą trzeba pokonać, lecz brata i siostrę. W mszy wzięło udział 30 tys. osób. Chrześcijanie w Bahrajnie, głównie imigranci, stanowią 10 procent populacji.

PARTNERZY