Papież wzywa do uwolnienia jeńców wojennych

17 kwietnia 2024

Papież Franciszek wezwał do uwolnienia wszystkich jeńców wojennych na całym świecie. Podczas audiencji generalnej potępił również tortury, którym poddawani są niektórzy jeńcy.

Papież Franciszek zwrócił szczególną uwagę na los jeńców i zakładników w Palestynie, Izraelu i Ukrainie. „Myśl nas wszystkich skierowana jest w tym momencie do ludności na wojnie. Myślimy o Ziemi Świętej, o Palestynie, Izraelu, myślimy o Ukrainie, o umęczonej Ukrainie. Pomyślmy o jeńcach wojennych. Niech Bóg poruszy wolę, by wszyscy zostali uwolnieni” – zaapelował papież. Podczas audiencji generalnej zwrócił się również do Polaków z apelem, by umieli rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej. „Bóg obdarował Wasz naród bogatą historią i kulturą, wielkimi świętymi oraz piękną ziemią ojczystą. Dziękując za te dary, pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, która potrafi z umiarkowaniem korzystać z dóbr duchowych i materialnych, z kultury i sztuki, oraz rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej” – powiedział papież. W katechezie mówił o czwartej cnocie kardynalnej – umiarkowaniu. Przypomniał, że pozwala ono opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Podkreślił, że osoba umiarkowana potrafi zachować właściwą miarę, waży słowa, a darem cnoty jest równowaga.

PARTNERZY