Paweł Jabłoński z PiS wykluczony z komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych

13 lutego 2024

Komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych wykluczyła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Głosowało w tej sprawie 7 posłów, 6 osób było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na posiedzeniu komisji w ubiegły poniedziałek odtajniono e-maile ze służbowej skrzynki Michała Dworczyka, z czasów, kiedy był szefem Kancelarii Premiera. W jednym z nich, datowanym na 13 maja 2020 roku, padło nazwisko ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. W mailu tym były szef KPRM miał napisać, że przeprowadził konsultacje z Pawłem Jabłońskim w sprawie decyzji premiera, dotyczącej przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. W świetle tych doniesień oraz zgodnie z ustawą o komisji śledczej, poseł Jabłoński nie powinien zasiadać w komisji. Po ujawnieniu maila, przewodniczący komisji Diariusz Joński zwrócił się do jej doradców o wydanie opinii w sprawie Pawła Jabłońskiego, które przedstawił podczas posiedzenia komisji. Większość z nich stwierdza, że istnieją przesłanki za wykluczeniem posła.

PARTNERZY