Piotr Muller: Polska spełniła wszystkie wymagania dotyczące wypłaty funduszu KPO

4 listopada 2022

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda złoży niedługo wniosek do Komisji Europejskiej o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Minister Mueller dodał, że Polska wskaże we wniosku, które cele zawarte w KPO zostały wypełnione.

Rzecznik rządu przypomniał, że utworzono między innymi Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz umożliwiono ponowne rozpatrywanie w niej spraw, zakończonych jeszcze w zniesionej Izbie Dyscyplinarnej. Jak mówił, teraz Komisja Europejska będzie musiała jednogłośnie wskazać, których „kamieni milowych” jej zdaniem Polska nie wypełniła. Ma to ułatwić dalsze rozmowy. Piotr Mueller powiedział również, że niewypełnienie jednego z „kamieni milowych” KPO nie powinno skutkować wstrzymaniem całości środków przez Komisję Europejską. Jak podkreślił, rolą rządu jest szukanie porozumienia, a nie zaognianie sporu.

PARTNERZY