Policja w Naperville będzie karać kierowców, którzy nie zatrzymają się do kontroli drogowej

9 września 2022

Kierowcy uciekający przed policją w Naperville zostaną ukarani grzywną w wysokości 900 dolarów. Chodzi o tych użytkowników pojazdów, którzy nie zatrzymają się do kontroli drogowej. W czwartek rada miasta Naperville zatwierdziła rozporządzenie, regulujące nowe przepisy. Z danych lokalnego departamentu policji wynika, że w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba kierowców ignorujących patrole, próbujące ich zatrzymać za wykroczenia drogowe. W porównaniu do okresu sprzed pandemii liczba tego typu zdarzeń wzrosła aż o 800 procent. Dlatego też departament policji poprosił radnych o wyznaczenie kar dla uciekających kierowców. Nowe przepisy obowiązywać będą kierowców wyłącznie w granicach Naperville. Urzędnicy miejscy opowiedzieli się również za zmianą klasyfikacji takiego czynu z wykroczenia do przestępstwa klasy czwartej.

PARTNERZY