Polityk PiS apeluje do marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego o zrzeczenie się immunitetu

10 czerwca 2021

Wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk zwrócił się z apelem do marszałka izby Tomasza Grodzkiego, by zrzekł się immunitetu. Chodzi o wniosek prokuratury regionalnej w Szczecinie, która skierowała do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

 

Prokuratura chce mu postawić cztery zarzuty korupcyjne, z czasów, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Marek Pęk mówił podczas briefingu prasowego, że w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Senatu nie ma punktu związanego z uchyleniem immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. Powiedział, że senatorowie PiS-u bezskutecznie wnioskowali o zwołanie posiedzenia komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich. „Po raz kolejny wzywam pana marszałka do procedowania tego wniosku” – powiedział. Dodał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby marszałek Grodzki zrzekł się immunitetu i „stanął jak każdy inny obywatel przed wymiarem sprawiedliwości”.

Zgodnie z Regulaminem Senatu, wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej Marszałek Senatu przekazuje komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich, która po rozpatrzeniu wniosku uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku. Senat rozpatruje sprawozdanie komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich bez przeprowadzania dyskusji. Senator, którego dotyczy wniosek, może złożyć wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo zadawania pytań w tej sprawie.

PARTNERZY