Polska na podium ze wzrostem gospodarczym w UE

15 maja 2024

Polska na unijnym podium ze wzrostem gospodarczym, Komisja Europejska podnosi przewidywania. W Brukseli zostały opublikowane wiosenne prognozy gospodarcze.

Z danych Komisji wynika, że polska gospodarka będzie się rozwijała w tym roku w tempie 2,8 procent, to poprawa o jedną dziesiątą w porównaniu z lutowymi prognozami. W przyszłym roku PKB Polski wzrośnie o 3,4 procent, w lutym Komisja przewidywała, że będzie to 3,2 procent. W tym roku lepsze od Polski wyniki będą miały tyko Malta, której gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,6 procent, oraz Rumunia i Chorwacja – 3,3 procent. Polska z Cyprem zajmuje trzecie miejsce. Po gwałtownym spowolnieniu w ubiegłym roku nastąpi odbicie – tak unijni eksperci zaczynają analizę poświęconą Polsce. Głównym motorem wzrostu gospodarczego będzie silna konsumpcja prywatna i publiczna, wspomagana przez szybko rosnące płace i dodatkowe rządowe wsparcie. Duże znaczenie będzie tez miała poprawa nastrojów konsumenckich i malejąca inflacja oraz inwestycje. W przyszłym roku konsumpcja prywatna ma pozostać kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Mimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego, Polska spadnie jednak na czwarte miejsce za Maltę, Irlandię i Węgry – przewidują unikni eksperci. Jeśli chodzi o inflację, to przewidywany jest dalszy jej spadek z 10,9 procent w ubiegłym roku do 4,3 procent w tym roku. Będzie więc o prawie jeden punkt procentowy niższa w porównaniu z lutowymi prognozami, ale nadal będzie jedną z najwyższych w Unii. W tym roku najszybszy wzrost cen odnotuje Rumunia – 5,9 procent – a za nią ma się znaleźć Polska. Komisja podała również dane dotyczące deficytu finansów publicznych. W tym roku w Polsce przekroczony on dozwolony 3-procentowy poziom i wyniesie 5,4 procent PKB, w przyszłym spadnie do 4,6 procent PKB. Powodem pogorszenia sytuacji pod tym względem było – jak tłumaczą eksperci – przede wszystkim spowolnienie gospodarcze w ubiegłym roku, ale też zwiększenie wydatków na obronę oraz uchodźców z Ukrainy, program 800 plus i podwyższenie płac nauczycieli oraz urzędników sektora publicznego.

PARTNERZY