Polska w grupie krajów domagających się ostrzejszych sankcji wobec Rosji

23 września 2022

Polska, Irlandia i kraje bałtyckie chcą ostrzejszych sankcji wobec Rosji. Ta grupa przedstawiła własne propozycje do tworzonego nowego pakietu restrykcji i przekazała je Komisji Europejskiej.

Z informacji wynika, że Komisja rozpoczyna dziś konsultacje w sprawie kolejnych sankcji i będzie te rozmowy kontynuować przez weekend. Polska, Irlandia i kraje bałtyckie domagają się między innymi odcięcia kolejnych rosyjskich banków od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT, przede wszystkim Gazprombanku, który wymusza na unijnych firmach zapłatę w rublach za surowiec. Według tej grupy Unia powinna także zakazać importu diamentów z Rosji oraz wydłużyć listę towarów luksusowych objętych sankcjami i rozszerzyć restrykcje obejmujące nowoczesne technologie.

PARTNERZY