Polska wystąpiła do amerykańskich senatorów o wsparcie starań o odszkodowania za straty wojenne

13 stycznia 2023

Polskie władze zabiegają o wsparcie amerykańskich senatorów przy działaniach dotyczących uzyskania od niemieckiego rządu odszkodowań za straty, jakie nasz kraj poniósł w wyniku drugiej wojny światowej ze strony hitlerowskich Niemiec.

Wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945 Arkadiusz Mularczyk zwrócił się do senatora Teda Cruza z Teksasu oraz do senatora Ricka Scotta z Florydy z prośbą o wsparcie naszych działań. W informacji zawartej w komunikacie MSZ napisano, że polskim władzom zależy na podjęciu przez amerykańskich sojuszników działań legislacyjnych, które spowodują, iż zostanie zbadana asymetria w traktowaniu przez Niemcy państw pokrzywdzonych w czasie wojny. Polska wielokrotnie zwracała uwagę, że wiele poszkodowanych krajów po zakończeniu działań wojennych dostało dużo większe rekompensaty za straty niż Polska, która doznała znacznych szkód ze strony swojego obecnego zachodniego sąsiada. Polski rząd wysłał notę dyplomatyczną do niemieckich władz w październiku ubiegłego roku. Przedstawiono tam nasze stanowisko i opisano zakres naszych roszczeń. Do senatorów z USA zostanie wysłany raport przedstawiający straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej. To kolejna inicjatywa dyplomatyczna podjęta przez Polskę. Wystosowano już m.in. listy do UNESCO, Rady Europy i ONZ oraz do wybranych Komisji Kongresu USA. Skierowanie prośby Polski do wpływowych senatorów amerykańskich jest kolejnym krokiem zmierzającym do wyegzekwowania odszkodowań.

PARTNERZY