Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE

6 września 2022

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 4,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 2,1 tys. osób.

Według wstępnych danych pod koniec sierpnia 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 808,2 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. (699 tys.). W sierpniu 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 6,1 tys. (6,8 proc.) więcej, niż miesiąc wcześniej. Najlepiej sytuacja wyglądała w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wyniosło 2,7 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (7,6 proc.). Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych 1 września 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w lipcu 2022 r. 2,6 proc. w Polsce wobec średniej dla Unii Europejskiej w wysokości 6 procent i 6,6 proc. w strefie EURO. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,3 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii.

PARTNERZY