Ponad połowa młodych Amerykanów pozytywnie ocenia socjalizm

26 czerwca 2021

51 procent Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat pozytywnie ocenia socjalizm – wynika z sondażu, przeprowadzonego przez pracownie Axios/Momentive. W tej grupie wiekowej 46 procent osób ma negatywny stosunek do kapitalizmu.

 

 

Jak wynika z sondażu, w ciągu ostatnich dwóch lat postrzeganie socjalizmu w społeczeństwie USA zmieniało się stopniowo we wszystkich grupach wiekowych. W porównaniu z 2019 rokiem nieco mniej Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat deklaruje, że pozytywnie postrzega socjalizm (obecnie 51 proc. w porównaniu do 55 proc. w 2019 r.). Spadek ten jest równoważony niewielkim wzrostem liczby osób w wieku 35-64 i 65+, którzy twierdzą, że mają przychylny pogląd na socjalizm. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywne postrzeganie socjalizmu w USA jest nadal w mniejszości, bowiem 41 proc. Amerykanów twierdzi, że ma pozytywne zdanie w tej kwestii, a 52 proc. przyznaje się do negatywnej opinii.

Bardziej dynamiczna zmiana zaznaczyła się w postrzeganiu kapitalizmu. Obecnie osoby w wieku 18-34 lata są niemal równo podzielone na tych, którzy postrzegają kapitalizm pozytywnie i tych, którzy oceniają go negatywnie (49 proc. do 46 proc.). Dwa lata temu różnica ta wynosiła aż 20 punktów proc. (58 proc. do 38 proc.). Dla kontrastu, poglądy osób w wieku 35 lat i starszych nie zmieniły się, a szeroki margines osób w wieku 35-64 i 65+ twierdzi, że postrzega kapitalizm w pozytywnym świetle.

W ogólnym rozrachunku, jak wynika z sondażu, kapitalizm ma więcej zwolenników niż przeciwników – 57 proc. Amerykanów jest do niego nastawionych pozytywnie, a 36 proc. negatywnie. Z sondażu wynika też, że 66 proc. amerykańskiego społeczeństwa uważa, iż rząd federalny powinien prowadzić politykę, zmierzającą do zmniejszenia przepaści między Amerykanami bogatszymi, a mniej zamożnymi. W 2019 ten odsetek wynosił 62 proc.

PARTNERZY